ปรึกษาการชี้แจงข้อกล่าวหา 
โทรปรึกษา ฟรี  088-584-5669
ไม่ต้องแจ้งชื่อและสังกัด
09-19.00น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด    
 

สาระทางวินัย

สถิติผู้เข้าชม

097444

วินัยข้าราชการ คือ กฎ ระเบียบ แบบแผน วินัยความประพฤติข้าราชการ 

Engine by shopup.com