วินัย.com
ที่ปรึกษาการชี้แจงข้อกล่าวหา   โทรปรึกษา ฟรี  099-301-6151
 

สาระทางวินัย

สถิติผู้เข้าชม

014617

บริการของ วินัย.คอม

             วินัย.คอม ให้บริการปรึกษาการจัดทำร่างคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและร่างคำอุทธรณ์  ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

  1. การชี้แจงข้อเท็จจริง
  2. การชี้แจงข้อกล่าวหา
  3. การชี้แจงข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
  4. การกันเป็นพยาน 
  5. การขอลดหย่อนโทษ
  6. การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ
  7. การอุทธรณ์กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมอง
  8. การร้องทุกข์กรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
  9. การร้องทุกข์กรณีถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

   การเขียนแก้ข้อกล่าวหา

           ความลับของลูกค้า วินัย.คอม

                        ความลับและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า เป็นสิ่งสำคัญที่ วินัย.คอม ตระหนักถึง ดังนั้นในการให้บริการต่างๆ ลูกค้าสามารถใช้นามสมมุติได้ โดยทาง วินัย.คอม จะไม่เก็บข้อมูลใดๆจากลูกค้าเกินกว่าความจำเป็นในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ.

                       


12 กุมภาพันธ์ 2018

ผู้ชม 290 ครั้ง

Engine by