วินัย.com
ที่ปรึกษาการชี้แจงข้อกล่าวหา   โทรปรึกษา ฟรี  099-301-6151
 

สาระทางวินัย

สถิติผู้เข้าชม

014555

3 วิธีวิ่งสอบ"ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่"

3 วิธีวิ่งสอบ"ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่" 

      "การชี้แจงข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่" คือการโต้แย้งชี้แจงข้อแก้กล่าวหาทางละเมิดของผู้ถูกกล่าวหา และเป็นสิ่งที่ผู้ถูกกล่าวหาพึงต้องกระทำเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของตน ทั้งนี้เรื่องที่ต้องกระทำในการชี้แจงข้อกล่าวหาทางละเมิดมีหลายเรื่อง แต่เรื่องการ"วิ่ง"มักจะเป็นเรื่องแรกๆที่ผู้ถูกกล่าวหาบางท่านนึกถีงเมื่อได้รับคำสั่งแต่งตั้งผู้สอบสวน แต่บางท่านก็ไม่นิยมการ"วิ่ง"ด้วยเหตุผลอันหลากหลายทำนอง "ลางเนื้อชอบลางยา" ก็สุดแท้แต่แนวคิดและลีลาของแต่ละท่าน

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

3 วิธีวิ่งสอบ"ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่"

จากความคิดที่หลากหลายในเรื่องการ"วิ่ง"ข้างต้น วินัย.คอม ใคร่ขอแนะนำรูปแบบการวิ่งในทางวิชาการซึ่งเป็นพื้นฐานของการ"ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา"ดังนี้

1.วิ่งหาพยานเอกสาร การวิ่งหาพยานเอกสารเป็นสิ่งแรกที่ผู้ถูกกล่าวหาควรกระทำ เพราะว่าพยานเอกสารคือพยานหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือที่สุด รวมทั้งมีเนื้อหาสาระและความหมายตามตัวอักษรที่ปรากฏอยู่ในตัวเอกสารเอง ไม่อาจลบเลือนตามกาลเวลาได้เช่นความทรงจำของบุคคล  โดยเฉพาะพยานเอกสารประเภทหนังสือ หรือบันทึกข้อความต่างๆ จะเป็นพยานเอกสารที่มีการจัดทำและควบคุมตามระเบียบสารบรรณ ซึ่งพยานเอกสารประเภทหนังสือและบันทึกต่างๆมักจะปรากฏร่องรอยการจัดทำตามระเบียบสารบรรณ  ซึ่งเปรียบเสมือนแผนที่ลายแทงให้ท่านขยายผลสืบค้นหาพยานเอกสารและพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป

2.วิ่งหาพยานบุคคล การวิ่งหาพยานบุคคลนี้เป็นสิ่งที่ควรกระทำเป็นลำดับที่สองถัดจากการหาพยานเอกสาร เพราะการวิ่งหาพยานบุคคลเป็นอันดับแรกตั้งแต่ได้รับเรื่องกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาอาจได้รับข้อเท็จจริงที่คลาดเคลื่อนจากพยานบุคคลและทำให้หลงทางเสียเวลาได้ การวิ่งที่ดีจึงควรวิ่งเกาะตามเส้นทางพยานเอกสารเพื่อไปหาพยานบุคคลต่างๆ เพราะอย่างน้อยท่านก็จะได้พบตัวผู้เกี่ยวข้องตามรายชื่อที่ปรากฏในเอกสารนั้นซึ่งเป็นพยานบุคคลในท้องเรื่องจริงๆมิใช่นักแสดงแทนซึ่งมีน้ำหนักในการรับฟังเป็นพยานน้อยกว่าพยานตัวจริง รวมทั้งบางครั้งการที่ท่านได้พบตัวพยานผู้เกี่ยวข้องจริงๆ ท่านอาจโชคดีได้รับพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากคำแนะนำของพยานบุคคลเหล่านั้นได้อีก

3.วิ่งออกกำลังกาย เชื่อเถอะครับไม่ได้เขียนผิดดอก หากจิตใจคนเรากังวลเรื่องใดนานๆอาจเกิดความเครียด สมองมึน เบลอ คิดไม่ออก  ดังนั้นการวิ่ง หรือเดินออกกำลังกายจะมีส่วนช่วยให้สมองปลอดโปร่งสดใส ประหนึ่งได้รับการชารจ์แบตใหม่ ซึ่งอาจมีส่วนช่วยให้ท่านเกิดไอเดียการคิดแก้ปัญหาอะไรใหม่ๆได้อีกเยอะ และที่สำคัญไม่ควรไป"วิ่ง"เข้าวงสุรา เพราะนอกจากจะไม่ช่วยให้หายมึนหัวแล้ว จะได้ความเมาแถมกลับมาอีก กลายเป็นว่าสมองเสียเป็นสองเท่าเลย 

Tips:สิ่งที่ควร"วิ่ง"ในการสอบ"ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่"ข้างต้น ถือเป็นหลักพื้นฐานทางวิชาการในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ซึ่งบางท่านอาจมองข้ามวิธีการวิ่งที่เป็นพื้นฐานเหล่านี้ มุ่งไปวิ่งในระดับแอดวานซ์ คือการวิ่งหาบุคคลที่พึงทางใจ เพื่อบอกเล่าความในใจด้วยวาจาก็สุดแท้แต่ทักษะและความชำนาญ  แต่อย่างไรก็ตาม อย่าลืมหันกลับมาทำหนังสือชี้แจงข้อกล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษร และวิ่งเก็บพยานหลักฐานตามหลักการพื้นฐานข้างต้นบ้างนะครับ เพราะส่วนใหญ่แล้วสำนวนการสอบสวนมันต้องฝ่าด่านการพิจารณาอีกยาวไกล ท่านอาจได้เห็นแค่ผู้สอบสวนแต่จริงๆแล้วสำนวนการสอบสวนยังต้องไปฝ่าด่านดุลยพินิจคณะพิจารณาตามกฎ ระเบียบอีกหลายคณะ ดังนั้น ควรเผื่อเหลือ เผื่อขาดไว้บ้าง โดยการจัดทำ"นังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา"ตามหลักการพื้นฐานข้างต้น เพื่อเก็บไว้ใช้ยามจำเป็น เมื่อต้องร้องขอความเป็นธรรมในชั้นอุทธรณ์ หรือชั้นศาล ด้วยครับ 

"เมื่อลมเปลี่ยนทิศ ความคิดย่อมเปลี่ยนทาง"

                                           

 

 

 

 

 

13 กุมภาพันธ์ 2018

ผู้ชม 27 ครั้ง

Engine by