วินัย.com
ที่ปรึกษาการชี้แจงข้อกล่าวหา   โทรปรึกษา ฟรี  099-301-6151
 

สาระทางวินัย

สถิติผู้เข้าชม

014551

3 ทางวิ่งก่อน"ชี้แจงข้อกล่าวหา"

3 ทางวิ่งก่อน"ชี้แจงข้อกล่าวหา"

      การชี้แจงข้อกล่าวหา คือการโต้แย้งชี้แจงข้อกล่าวหาตามสิทธิของผู้ชี้แจงข้อกล่าวหา ซึ่งเรื่องต่างๆที่พึงต้องกระทำในการชี้แจงข้อกล่าวหามีหลายเรื่อง แต่สำหรับเรื่องการ"วิ่ง"จะเป็นเรื่องแรกๆที่ผู้ชี้แจงข้อกล่าวหาบางท่านนึกถีงเมื่อได้รับคำสั่งแต่งตั้งผู้สอบสวน และในการวิ่งนี้จะมีสัจธรรมแฝงอยู่ว่า หากเป็นการสอบวินัยร้ายแรง ผู้วิ่งก็จะขยันวิ่ง ว่องไวปานกระต่าย แต่หากเป็นการสอบวินัยอย่างไม่ร้ายแรงแล้ว ผู้วิ่งก็จะเชื่องช้า คลานปานเต่า  ทั้งนี้ ก็เป็นเรื่องของนานาจิตตังและลีลาการ"วิ่ง"ของแต่ละท่าน

ชี้แจงข้อกล่าวหา

3 ทางวิ่งก่อน"ชี้แจงข้อกล่าวหา"

จากความคิดที่หลากหลายในเรื่องการ"วิ่ง"ข้างต้น วินัย.คอม ใคร่ขอแนะนำรูปแบบการวิ่งในทางวิชาการซึ่งเป็นพื้นฐานของการ"ชี้แจงข้อกล่าวหา"ดังนี้

1.วิ่งหาพยานเอกสาร การวิ่งหาพยานเอกสารเป็นสิ่งแรกที่ผู้ชี้แจงข้อกล่าวหาควรกระทำ เพราะว่าพยานเอกสารคือพยานหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือที่สุด รวมทั้งมีเนื้อหาสาระและความหมายตามตัวอักษรที่ปรากฏอยู่ในตัวเอกสารเอง ไม่อาจลบเลือนตามกาลเวลาได้เช่นความทรงจำของบุคคล  โดยเฉพาะพยานเอกสารประเภทหนังสือ หรือบันทึกข้อความต่างๆ จะเป็นพยานเอกสารที่มีการจัดทำและควบคุมตามระเบียบสารบรรณ ซึ่งพยานเอกสารประเภทหนังสือและบันทึกต่างๆมักจะปรากฏร่องรอยการจัดทำตามระเบียบสารบรรณ  ซึ่งเปรียบเสมือนแผนที่ลายแทงให้ท่านขยายผลสืบค้นหาพยานเอกสารและพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป

2.วิ่งหาพยานบุคคล การวิ่งหาพยานบุคคลนี้เป็นสิ่งที่ควรกระทำเป็นลำดับที่สองถัดจากการหาพยานเอกสาร เพราะการวิ่งหาพยานบุคคลเป็นอันดับแรกตั้งแต่ได้รับเรื่องกล่าวหา ผู้ชี้แจงข้อกล่าวหาอาจได้รับข้อเท็จจริงที่คลาดเคลื่อนจากพยานบุคคลและทำให้หลงทางเสียเวลาได้ การวิ่งที่ดีจึงควรวิ่งเกาะตามเส้นทางพยานเอกสารเพื่อไปหาพยานบุคคลต่างๆ เพราะอย่างน้อยท่านก็จะได้พบตัวผู้เกี่ยวข้องตามรายชื่อที่ปรากฏในเอกสารนั้นซึ่งเป็นพยานบุคคลในท้องเรื่องจริงๆมิใช่นักแสดงแทนซึ่งมีน้ำหนักในการรับฟังเป็นพยานน้อยกว่าพยานตัวจริง รวมทั้งบางครั้งที่ท่านได้พบตัวพยานผู้เกี่ยวข้องจริงๆ ท่านอาจโชคดีได้รับพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากคำแนะนำของพยานบุคคลเหล่านั้นได้อีก

3.วิ่งออกกำลังกาย เชื่อเถอะครับไม่ได้เขียนผิดดอก หากจิตใจคนเรากังวลเรื่องใดนานๆอาจเกิดความเครียด สมองมึน เบลอ คิดไม่ออก  ดังนั้นการวิ่ง หรือเดินออกกำลังกายจะมีส่วนช่วยให้สมองปลอดโปร่งสดใส ประหนึ่งได้รับการชารจ์แบตใหม่ ซึ่งอาจมีส่วนช่วยให้ท่านเกิดไอเดียการคิดแก้ปัญหาอะไรใหม่ๆได้อีกเยอะ และที่สำคัญไม่ควรไป"วิ่ง"เข้าวงสุรา เพราะนอกจากจะไม่ช่วยให้หายมึนหัวแล้ว จะได้ความเมาแถมกลับมาอีก กลายเป็นว่าสมองเสียเป็นสองเท่าเลย 

Tips:ทาง"วิ่ง"ในการ"ชี้แจงข้อกล่าวหา"ข้างต้น ถือเป็นหลักพื้นฐานทางวิชาการในการชี้แจงข้อกล่าวหา ซึ่งบางท่านอาจมองข้ามวิธีการวิ่งที่เป็นพื้นฐานเหล่านี้ มุ่งไปวิ่งในระดับแอดวานซ์ คือการวิ่งหาบุคคลที่พึงทางใจ เพื่อบอกเล่าความในใจด้วยวาจาก็สุดแท้แต่ทักษะและความชำนาญ  แต่อย่างไรก็ตาม อย่าลืมหันกลับมาทำหนังสือชี้แจงข้อกล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษร และวิ่งเก็บพยานหลักฐานตามหลักการพื้นฐานข้างต้นบ้างนะครับ เพราะส่วนใหญ่แล้วสำนวนการสอบสวนมันต้องฝ่าด่านการพิจารณาอีกยาวไกลท่านอาจได้เห็นแค่ผู้สอบสวน แต่จริงๆแล้วสำนวนการสอบสวนยังต้องไปฝ่าด่านดุลยพินิจคณะพิจารณาตามกฎ ระเบียบอีกหลายคณะดังนั้น ควรเผื่อเหลือ เผื่อขาดไว้บ้าง โดยการ"ชี้แจงข้อกล่าวหา"ตามหลักการพื้นฐานข้างต้น เผื่อเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นเมื่อต้องร้องขอความเป็นธรรมในชั้นอุทธรณ์ หรือชั้นศาล ด้วยครับ

"เมื่อลมเปลี่ยนทิศ ความคิดย่อมเปลี่ยนทาง"

                                           

 

 

 

 

 

13 กุมภาพันธ์ 2018

ผู้ชม 40 ครั้ง

Engine by