ปรึกษาการชี้แจงข้อกล่าวหา 
โทรปรึกษา ฟรี  062-6499-203  
ไม่ต้องแจ้งชื่อและสังกัด
09 -19.00น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด  
 

สาระทางวินัย

สถิติผู้เข้าชม

031648

3 เคล็ดลับเลือกที่ปรึกษา"ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา"

       หากท่านมีภาระในเรื่องการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา รวมทั้งกังวลใจเพราะไม่ทราบว่าการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาคืออะไร และต้่องทำอย่างไร รวมทั้งจะทำเป็น"หนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา"หรือจะเข้าให้ถ้อย"คำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา"ด้วยวาจาต่อผู้สอบสวนดี สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นภาระและสร้างความกังวลใจของผู้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา นอกเหนือไปจากภาระหน้าที่การงานที่ยังคงต้องมาปฏิบัติตามปกติว่าจะแบ่งสมองไปคิดเรื่องชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอย่างไรดี ครั้นจะหาโอกาสลาพักผ่อนยาวๆไปนั่งเขียนชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาก็ยาก เพราะภาระหน้าที่การงานก็รุมเร้าจนปลีกตัวยาก โดยเฉพาะผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หรือเป็นผู้บริหารระดับต้น ซึ่งต้องปฏิบัติงานทั้งในระดับล่างและต้องดูแลระดับบนในเวลาเดียวกัน ตกอยู่ในสภาพการทำงานที่ตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตซึ่งแค่ภาระงานก็น่าเห็นใจน่าสงสารแล้ว ครั้นมาเจองานเข้า ต้องชี้แจงแก้ข้อกล่าวหานี้ ยิ่งไปกันใหญ่ พาลรู้สึกท้อแท้คิดถึงคำพังเพยทำนองว่ารู้งี้"ทำงานเช้าชาม เย็นชาม"ไปเรื่อยๆดีกว่า ส่วนเพื่อนฝูงที่สนิทและทะลึ่งหน่อยก็จะมากระเซ้าเย้าแหย่ให้กำลังใจว่า "นักรบย่อมต้องมีบาดแผล"

การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา

เคล็ดลับการเลือกที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา

       จากการพิจารณาคำว่า"บาดแผล" ในคำว่า"นักรบย่อมต้องมีบาดแผล"นั้น เห็นว่าสำหรับผู้ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่แล้ว หากแผลนั้นแค่เป็นแผลแค่รอยถลอกก็พอทำใจได้ แต่หากเป็นแผลปาดคอใครเล่าจะทำใจไหว  ดังนั้น เมื่อเกิดภาวะงานเข้า ต้องมาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา แต่ไม่มีความรู้ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  ก็หนีไม่พ้นการเลือกหาที่ปรึกษากฎหมายหรือผู้ให้บริการ ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องลอจิกทางกฎหมาย และลอจิกของระเบียบวินัยข้าราชการ เพื่อช่วยเหลือในการจัดทำคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ให้ออกมามีคุณภาพตามลอจิกทางกฎหมายและระเบียบวินัยข้าราชการ ดังนั้น วินัย.คอม จึงขอแนะนำเคล็ดลับในการเลือกที่ปรึกษากฎหมายหรือผู้ให้บริการ ดังนี้

  1. เลือกที่ปรึกษากฎหมายหรือผู้ให้บริการมืออาชีพ  ผู้ถูกกล่าวหาย่อมอยากได้คำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาที่ดีมีคุณภาพตรงประเด็นข้อกล่าวหา ดังนั้นในการเลือกที่ปรึกษากฎหมายหรือผู้ให้บริการ สิ่งสำคัญจึงขึ้นอยู่กับความพึงพอใจสไตล์การเขียนในรูปแบบใด ทำนองลางเนื้อชอบลางยา เพราะการเขียนคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาก็เปรียบเสมือนการเสนอร่างหนังสือหรือร่างบันทึกต่างๆในการทำงานที่มีการแก้ไขหนังสือตามดุลยพินิจและภูมิหลังของผู้แก้ไข หรืออาจเลือกหาที่ปรึกษากฎหมายหรือผู้ให้บริการที่มีความชำนาญในเรื่องที่ถูกกล่าวหานั้นๆ ซึ่งท่านต้องทำการสอบถามจากผู้ให้บริการแต่ละรายว่ามีประวัติและความชำนาญอย่างไร เพื่อผลงานที่ออกมาจะได้ตรงใจและตรงประเด็นข้อกล่าวหา
  2. เลือกที่ปรึกษากฎหมายหรือผู้ให้บริการที่ตรงต่อเวลา นอกจากความชำนาญในการเขียนคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแล้ว ที่ปรึกษากฎหมายหรือผู้ให้บริการ ต้องเป็นผู้มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับการว่าจ้างหรือให้คำปรึกษาและที่สำคัญต้องเป็นผู้ตรงต่อเวลาเมื่อถึงกำหนดส่งงานหรือให้คำแนะนำแก่ผู้ถูกกล่าวหา เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหามีเวลาเหลือพอที่จะทบทวนข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่ผ่านมา ซึ่งการมีเวลาเหลือเพื่อทบทวนข้อเท็จจริงก่อนส่งคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อผู้สอบสวน อาจเกิดผลดีแก่ผู้ถูกกล่าวหาที่สามารถทบทวนเพิ่มเติมพยานหลักฐานที่สนับสนุนการแก้ข้อกล่าวหาได้อีก เพราะส่วนใหญ่แล้วเรื่องกล่าวหามักจะเป็นเรื่องที่ถูกกล่าวหาย้อนหลังมานาน ผู้ถูกกล่าวหาหาต้องใช้เวลารื้อฟื้นความทรงจำพอสมควร และโดยเฉพาะเรื่องที่มีผู้ถูกกล่าวหาหลายคนยิ่งต้องเผื่อเวลามากหน่อยกว่าข้อเท็จจริงในคณะผู้ถูกกล่าวหาจะเป็นที่ยุติ
  3. เลือกที่ปรึกษากฎหมายหรือผู้ให้บริการที่มีความกระตือรือร้น  เพราะการจัดทำคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ผู้ให้บริการต้องมีความกระตือรือร้นในการค้นหาความรู้ตามแนวคำพิพากษาฎีกา และคำพิพากษาศาลปกครองใหม่ๆ เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงงานเขียน และปรับปรุงความรู้ให้ทันสมัยตามระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา

 Tips:การเลือกที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการเพื่อทำ"การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา"นี้ เปรียบเสมือนการไปหาหมอเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วย เมื่อหมอซักประวัติตรวจรักษาโรค เราก็ต้องแจ้งตามจริงเพื่อที่หมอจะได้จ่ายยารักษาให้ถูกโรค ฉันใดก็อิ่มเมื่อนั้น เอ้ย  ฉันใดก็ฉันนั้น "การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา" หากเป็นการไหว้วานน้องๆในที่ทำงานให้ช่วยเหลือทำ คำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ท่านควรถอนหัวโขนและความอาวุโสไว้ก่อน โดยยอมเล่าข้อเท็จจริงพร้อมปฎิบัติตามคำแนะนำของเค้าด้วย เพราะบ่อยครั้งที่พบว่าได้มีการซักถามข้อเท็จจริงและอธิบายองค์ประกอบความผิดแล้ว แต่ผู้ถูกกล่าวหามักจะอับอายและอาศัยตำแหน่งหน้าที่หรือความอาวุโส ปกปิดข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นสำคัญของรูปคดีไว้ แล้วพูดกลบเกลี่อนขอให้ช่วยเขียนแก้ข้อกล่าวหาในภาพรวมหรืออธิบายเฉพาะผลดีที่ปลายเหตุ กระทั่งเกิดความเสียหายแก่ตนเองในภายหลัง รวมทั้งในบางครั้งน้องๆเค้าไม่ชำนาญในเรื่องที่ถูกกล่าวหา ก็ไปรบเร้าให้เค้าช่วยเหลือ ฝ่ายน้องก็ใจดีเข้าช่วยเหลือทำคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาให้ แม้ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาตรวจรู้แล้วแต่ด้วยความเกรงใจที่ตนเป็นฝ่ายไปรบเร้าเค้า จึงยอมนำ"หนังสือชี้แจงข้อกล่าวหา"ที่ผิดนั้นมาส่งต่อผู้สอบสวน ซึ่งเป็นกรณีที่อาจสร้างความเสียหายแก่ผู้ถูกกล่าวหาได้เช่นเดียวกัน.

23 มีนาคม 2018

ผู้ชม 204 ครั้ง

Engine by shopup.com